Saue Sotsiaalkeskuse poolt osutatavate teenuste hinnakiri alates 12.06.2024

Teenus

Toimingud teenuse raames

Hind Saue vallas elukoha registreerinud isikule

Hind Saue vallas elavale, kuid Saue vallas registreeritud elukohta mitteomavale isikule

Koduteenus

 • arstile registreerimine, arvete tasumine;
 • abivahendite tellimine, ajakirjanduse tellimine, abistamine toetuste ja teenuste taotlemisel jm avalike teenuste korraldamisel jms;
 • eluruumi koristamine vastavalt vajadusele isikule kuuluvate vahenditega ühe isiku kohta kuni 51 m² või 2-toaline korter;
 • prügi väljaviimine;
 • toidukaupade ja majapidamistarvete koju toomine kokkulepitud toidupoest (üldjuhul mitte sagedamini kui üks kord nädalas);
 • ravimite ja abivahendite koju toomine;
 • abistamine kütmisel – puude tuppa toomine (kuni 4 korvi ühel korral (1 korvi kaal kuni 5 kg), ahju panemine, tuha välja viimine;
 • vee tuppa toomine (kuni 5 l kord, kokku 20 l);
 • pangaautomaadi juures ja kokkulepitud toidupoes käimine kuni 1 kord kuus (lisandub sotsiaaltransporditeenuse osutamise hind);
 • pisitööde korraldamine (nt elektripirni vahetus, väikeseadme patarei vahetus);
 • pesu pesemise ja riiete hoolduse korraldamine (pesu pesemise või riiete hoolduse teenuse eest tasub klient vastavalt kehtivale teenuse hinnale);
 • abistamine pesemisel kodus või pesemisvõimaluste puudumisel teenuseosutaja juures (pesemisel teenuseosutaja juures tasub klient vastavalt kehtivale teenuse hinnale);
 • kojukutsete korraldamine (fotograaf, korstnapühkija ja teised teenused, mille eest klient tasub vastavalt teenuse osutaja hinnakirjale).

1 kord 3 eurot - juhul, kui teenusvajadus on ainult 1 kord nädalas kokkulepitud toidupoest toidu/esmatarbekaupade koju toomine ja/või 1 kord kuus ravimite apteegist koju toomine

 

Teistel juhtudel:

5 eurot kord (kuni 1 tund), kui teenust vajab üks isik;

8 eurot kord (kuni 1 tund), kui teenust vajab kaks leibkonna liiget.

16 eurot kord

(kuni 1 tund)

Isikuabiteenus

 • riietamine;
 • mähkmete vahetus;
 • lingtõstukiga tõstmine;
 • söötmine, abistamine söötmisel;
 • abistamine tualetis käimisel;
 • abistamine pesemisel jms.

15 eurot tund

25 eurot tund

Sotsiaaltranspordi-teenus

 • puudega isiku transport elukohast ametiasutusse või tervishoiuteenuse osutajani ja tagasi;
 • sõitja erivajadustest (näiteks dialüüs, päevakeskuse teenuse kasutus vms) tulenevad juhuveod (regulaarsed, kindla marsruudi ja kellaajaga veod) elukohast ametiasutusse või tervishoiuteenuse osutajani ja tagasi;
 • muu põhjendatud vajaduspõhine transport eakatele ja erivajadustega isikutele.

Saue vald – Keila juhuvedu graafiku alusel (dialüüs, sotsiaalkeskus) 1 euro suund;

Saue vald – Tallinn juhuvedu graafiku alusel (tugikeskus) 1 euro suund;

 

Teistel juhtudel:

0,4 eurot kilomeeter;

ooteaeg 3 eurot tund;

saatja tasu 4 eurot tund.

miinimum sõidutasu sihtkohta ja tagasi 1 euro;

sõidutasule lisandub tasulises parklas parkimise korral parkimistasu

Teenust ei osutata

Trepironija kasutus

 • abivajaja transport kodunt transpordivahendini kasutades ratastooli ja trepironijat
 • abistamine ratastooli istumisel ja sealt lahkumisel
 • vajadusel Saue Sotsiaalkeskuse ratastooli kasutus transpordiks.

1 suund 2 eurot

2 suunda 4 eurot

Abistamisel transpordil ja väljapool kodu lisandub transpordi maksumus vastavalt valitud transpordivahendile.

Teenust ei osutata

Sooja valmistoidu kojutoomine Saue linnas, Turba, Riisipere ja Laagri alevikus ning Haiba külas

 • sooja toidu kojutoomine sotsiaalkeskuse poolt valitud toitlustaja juurest.

Kojutoomise hind 1 euro kord (lisandub toidu hind karbiga vastavalt pakkuja hinnakirjale).

Teenust ei osutata

Lisateenused kodus

 • lume lükkamine;
 • hooldusplaanist kokkulepitust erinevasse poodi viimine ja poes abistamine;
 • kalmistule viimine ja kalmistul abistamine;
 • juuksuri, maniküüri või pediküüri juurde viimine;
 • jalutamine;
 • vaba aja sisustamine (raamatu ette lugemine, vestlemine jms),

20 eurot tund, transpordil lisandub sotsiaaltranspordi osutamise hind.

Teenust ei osutata

Lisateenused Saue Sotsiaalkeskuses aadressil Tule 7, Saue linn

 • pesu pesemine

3 eurot kord

Teenust ei osutata

 • pesu kuivatamine

2 eurot kord

Teenust ei osutata

 • duši kasutamine

2 eurot 1 tund

Teenust ei osutata

 • koopiate tegemine

0,2 eurot leht

Teenust ei osutata

 • skaneerimine ja vajadusel saatmine kliendi e-posti aadressile.

0,10 eurot üks edastus

Teenust ei osutata

 • küünarkargu või kepi laenutamine lühiajaliseks kasutuseks;
 • arvuti kasutamine;
 • vererõhu mõõtmine.

Tasuta

Teenust ei osutata

Lisateenused Haiba teenusmajas aadressil Riisipere tee 19, Haiba alevik

 • pesu pesemine

3 eurot kord

Teenust ei osutata

 • kuivati kasutamine

2 eurot kord

Teenust ei osutata

 • duši kasutamine

2 eurot 1 tund

Teenust ei osutata

Lisateenused Laagri teenusmajas aadressil Nõlvaku 9a, Laagri alevik

 • pesu pesemine

3 eurot kord

Teenust ei osutata

 • pesu kuivatamine

2 eurot kord

Teenust ei osutata

 • duši kasutamine

2 eurot 1 tund

Teenust ei osutata

Isikliku abistaja teenus

 • täisealise isiku abistamine toimingutes, mida ta ise ei saa teha tulenevalt tema erivajadusega seotud piirangutest.

5 eurot tund

Abistamisel väljaspool kodu lisandub transpordi maksumus vastavalt valitud transpordivahendile.

Teenust ei osutata

Tugiisikuteenus täisealisele isikule

isiku juhendamine lapse kasvatamisel ja õpetamisel;

 • isiku toetamine

muutmist vajavate olukordade

lahendamisel;

 • isiku toimetuleku

toetamine ümbritsevas

sotsiaalses keskkonnas;

 • isiku seostamine teiste

vajalike toetuste ja teenustega;

 • isiku toetamine

suhtlemisel pereliikmetega ja

tugivõrgustikuga, sealhulgas

toetamine suhete loomisel ja

säilitamisel;

 • vajadusel isiku saatmine

spetsialistide vastuvõttudel või

muudel kohtumistel ja üritustel;

isiku abistamine

asjaajamisel ametiasutustes või

muudes institutsioonides;

 • isikule emotsionaalse

toe pakkumine, kogemuste või

teabe vahendamine;

 • distsipliini järgimise vajadusest arusaamise loomine;
 • haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistide

teavitamine isikuga toimuvatest

muudatustest;

 • muud toetavad tegevused isiku toimetuleku parandamisel.

2 eurot tund

 

Transporditeenuse osutamisel lisandub

sotsiaaltranspordi

osutamise hind

Teenust ei osutata

Lisateenus eakate ja puuetega isikute kriisikorter

 • abitusse olukorda jäämisel erakorralise abi osutamine

Alates 8.ndast päevast 10 eurot ööpäev

Ainult juhul, kui tegemist on vältimatu abi osutamisega 20 eurot ööpäev

Lisateenus lastega perede kriisikorter

 • abitusse olukorda jäämisel erakorralise abi osutamine

Alates 15.ndast päevast 10 eurot ööpäev

Ainult juhul, kui tegemist on vältimatu abi osutamisega 20 eurot ööpäev

Öömaja teenus

 • ajutise ööbimiskoha võimaldamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma.

Alates 4.ndast ööbimisest kuus 3 eurot öö inimese kohta

Ainult juhul, kui tegemist on vältimatu abi osutamisega 20 eurot öö

 

Ruumide kasutusse andmise hinnad 

Ruum

Nädalapäevad, kasutaja grupid

Hind

Saal (kuni 35 kohta, Wi-Fi, videoprojektor, esitlusekraan, klaver)

E–R

10 eurot tund

E-R sotsiaalteenuse osutajale

4 eurot tund

E-R

 • Saue vallas registreeritud eakate või puuetega inimeste ühenduste igapäevaseks tegevuseks;
 • Saue valla harrastusteatrile;
 • pääste- ning turvalisuse valdkonna ennetus ja tutvustusüritusteks;
 • Saue valla volikogule ja vallavalitsusele.

Tasuta

L-P

15 eurot tund

Väike aatrium (kuni 10 kohta, Wi-Fi, kööginurk)

E–R

8 eurot tund

E–R sotsiaalteenuste osutajale

4 eurot tund

E–R

 • Saue vallas registreeritud eakate või puuetega inimeste ühenduste igapäevaseks tegevuseks;
 • Saue valla harrastusteatrile;
 • pääste- ning turvalisuse valdkonna ennetus ja tutvustusüritusteks;
 • Saue valla volikogule ja vallavalitsusele.

Tasuta

L-P

10 eurot tund

Ruum 114 (kuni 12 kohta, Wi-Fi, loengutahvel)

E–R

6 eurot tund

E–R sotsiaalteenuste osutajale

3 eurot tund

E-R

 • Saue vallas registreeritud eakate või puuetega inimeste ühenduste igapäevaseks tegevuseks;
 • Saue valla harrastusteatrile;
 • pääste- ning turvalisuse valdkonna ennetus ja tutvustusüritusteks;
 • Saue valla volikogule ja vallavalitsusele.

Tasuta

L-P

8 eurot tund

Nõupidamiste ruum (kuni 6 kohta, Wi-Fi, loengutahvel, televiisor/esitlusekraan)

E-R

6 eurot

E–R sotsiaalteenuste osutajale

3 eurot

E-R

 • Saue vallas registreeritud eakate või puuetega inimeste ühenduste igapäevaseks tegevuseks;
 • Saue valla harrastusteatrile;
 • pääste- ning turvalisuse valdkonna ennetus ja tutvustusüritusteks;
 • Saue valla volikogule ja vallavalitsusele.

Tasuta

 

Ruumidega seotud lisateenuste hinnad

Teenus

Hind

Asjade hoiustamine

1 m3 30 eurot kuus

Lauatennis (E–R)

5 eurot tund

Lauatennis Saue valla eakate või puuetega inimeste ühendusele (E–R)

3 eurot tund

 

 

Asukoht

Aadress: Tule 7, Saue linn 76505, Saue vald, Harju maakond

Telefon: 659 5070

Lahtiolekuajad:

E 8.00 - 18.00

T, K, N 8.00 - 16.00

R 8.00 - 14.00

Asukoht